رفع ارور directadmin dead but pid file exists

1
0

سلام، من از یک شرکتی هاست دایرکت ادمین خریداری کرده ام نمی دانم به صورت اتفاقی و یا بعد از بروزرسانی کرنل سیستم عامل و reboot سرور، دایرکت ادمین Start نمی شود و با دریافت گزارش Status خطای directadmin dead but pid file exists نمایش داده می شود، این مشکل به بروزرسانی که انجام دادم مرتبط می شود یا خود به خود به وجود آمده؟ چگونه این مشکل را رفع کنم؟

  • علیرضا راغمی پرسیده شده 5 سال قبل
  • آخرین ویرایش 5 سال قبل
0
0

دوست عزیز این خطا علل مختلفی دارد که یکی از آن ها وحود نقص در لایسنس دایرکت ادمین (Directadmin) و تطبیق نکردن اطلاعات درج شده در فایل Config با اطلاعات لایسنس و کارت شبکه سرور مجازی رخ می دهد. برای اطمینان از نوع مشکل ابتدا بایستی خطاهای دایرکت ادمین را بررسی کنید. برای این منظور کامند زیر را اجرا کنید:

[root@Hostname ~]# tail –f /var/log/directadmin/error.log

با اجرای کامند بالا معمولا نتیجه زیر دریافت می شود:

[root@Hostname ~]# tail –f /var/log/directadmin/error.log
2017:11:14-02:54:07: ioctl can’t find the server’s ip address for eth0 :Cannot assign requested address
2017:11:14-02:54:07: The ip of this machine () does not match the ip in the license file.<br>
Check the value of your ethernet_dev=eth0 setting in your /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf file and the output of /sbin/ifconfig<br>

این خطا نشان دهنده تناقض در کارت شبکه، اطلاعات لایسنس است. این خطا به شما نشان می دهد IP متصل شده به کارت شبکه با نام eth0 با IP لایسنس متفاوت است. پس باید کارت شبکه صحیح را یافته و به دایرکت ادمین معرفی نمایید. برای مشاهده جزییات کارت شبکه کامند زیر را اجرا کنید:
[root@Hostname ~]# /sbin/ifconfig
با وارد کردن دستور بالا نتیجه زیر را دریاقت می نمایید:
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr 00:02:B3:8A:2E:44
inet addr:74.25.118.21 Bcast:74.25.118.255 Mask:255.255.255.128
inet6 addr: fe80::202:b3ff:fe8a:2e44/64 Scope:Link
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:123817501 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:56486105 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:186988153146 (174.1 GiB) TX bytes:4103836775 (3.8 GiB)

lo Link encap:Local Loopback
inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0
inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1
RX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:99 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:0
RX bytes:11353 (11.0 KiB) TX bytes:11353 (11.0 KiB)

در این مثال IP سرور با مقدار 74.25.118.21 به کارت شبکه با نام eth1 متصل است. اکنون بر طبق خطای دریافت شده در مرحله ۱ کارت شبکه eth0 نام برده شده است. بنابراین لازم است کارت شبکه صحیح را به دایرکت ادمین معرفی کنیم. فایل کانفیگ دایرکت ادمین را با استفاده از کامند زیر باز نمایید:
[root@Hostname etc]# nano /usr/local/directadmin/conf/directadmin.conf

قسمت ethernet_dev را پیدا کرده و روبروی آن نام eth1 را جایگزین و سپس فایل را Save کنید. اکنون دستور زیر را اجرا کنید. نتیجه مورد انتظار در ذیل آن ذکر شده است:

[root@Hostname etc]# service directadmin restart
Stopping DirectAdmin: [FAILED] Starting DirectAdmin: [ OK ]

با انجام مراحل گفته شده، ارور و خطای directadmin dead but pid file exists رفع می شود ولی کامند زیر را جهت اطمینان از عملکرد Directadmin اجرا نمایید:

[root@Hostname ~]# service directadmin status
directadmin (pid 22878) is running…

باز هر سوال و مشکلی داشتید با ما درمیان بگذارید.

نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما
ارسال پست توسط میهمان یا
نام*
ایمیل*
وب سایت