Tag: suspend

امتیاز 1، مفید
235 مشاهده
من هنگام suspend کردن اکانت در پلسک (Plesk) با خطای زیر  مواجه می شوم، چطور می توانم در پلسک (Ple...
  • زهرا ایزدی پرسیده شده 7 ماه قبل
  • آخرین فعالیت 7 ماه قبل
نمایش 1 نتیجه